De behandeling

Bij een homeopathische behandeling neemt het consult een belangrijke plaats in. Tijdens dat consult komt u met mij in gesprek over uzelf. Als homeopaat ben ik geïnteresseerd in het totale beeld. Natuurlijk gaat de aandacht uit naar de klachten waarmee u komt. Maar ook hebben we het over 'oude' klachten, uw eet- en slaappatroon, algehele energie, gevoeligheid voor bepaalde stoffen, emotionele gebeurtenissen in uw leven en uw reactie daarop. Ook eventuele ziekten in de familie komen aan de orde.

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur.  Vaak zal ik  daarna tijd nodig hebben om een analyse te maken en een keuze voor een homeopathisch middel . Een volgend consult vindt meestal zo'n zes of zeven weken later plaats. Er kan ook minder tijd tussen zitten, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten.

Bij acute klachten duren de consulten vaak korter. Een vervolgconsult is dan niet altijd nodig. Soms volstaat een telefonisch consult.

             

bloem met weiland